Artykuły

Data utworzenia: 02.01.2020     Data modyfikacji: 28.01.2020      Udostępnij artykuł
Autor: Paweł Firlej

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej

Śmierć bliskiej osoby to tragedia, która bezpośrednio wpływa na losy pozostałych członków rodziny. Wiąże się nie tylko z cierpieniem i poczuciem straty, ale często przekłada się również na status materialny rodziny. Zmniejszenie dochodów może przesądzić o komforcie codziennego życia i szansach na zabezpieczenie stabilności finansowej w przyszłości. Na szczęście przepisy przewidują możliwość uzyskania odszkodowania i zadośćuczynienia za śmierć bliskiej osoby. Sprawdźmy, z czym się to wiąże.

 

Rekompensata za straty materialne i cierpienie spowodowane śmiercią krewnego

Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby, które poniosły stratę materialną lub doświadczyły krzywdy w postaci cierpienia psychicznego, mogą ubiegać się o uzyskanie rekompensaty finansowej. Otrzymane kwoty mają za zadanie wyrównać poniesiony uszczerbek i mogą być dochodzone od osoby lub instytucji winnej zaistniałej sytuacji albo bezpośrednio od ubezpieczyciela.

 

Odszkodowanie jest wynagrodzeniem szkód materialnych, więc dla jego otrzymania konieczne jest wykazanie poniesionych strat. W przypadku śmierci bliskiego będzie tu chodziło o udokumentowanie pogorszenia się sytuacji życiowej rodziny. Zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego zmiana warunków musi być znaczna, nie musi się jednak ograniczać do kłopotów materialnych. Podstawą do dochodzenia odszkodowania może być również m.in. kwestia braku opieki czy zapaści na zdrowiu.

 

Zadośćuczynienie odnosi się do rekompensaty za doznane krzywdy i cierpienie psychicznie. Służy nie tylko ulżeniu osobom, które znalazły się w trudnej dla siebie sytuacji, ale również może im zapewniać pomoc w radzeniu sobie ze stratą czy skutkami stresu i możliwych w takim przypadku zaburzeń.

 

Zarówno przy ustalaniu wysokości odszkodowania, jak i zadośćuczynienia sąd orzekający w sprawie kieruje się przy ustalaniu należnych rodzinie zmarłego kwot okolicznościami sprawy. W przypadku odszkodowania liczą się m.in. rozmiar doznanej krzywdy, udział zmarłego w funkcjonowaniu rodziny i odgrywana przez niego rola, a także pokrewieństwo występującego o odszkodowanie ze zmarłym oraz łącząca te osoby więź. Podczas ustalania wysokości zadośćuczynienia sąd zwraca uwagę na subiektywne poczucie krzywdy osoby poszkodowanej. Liczy się również skala przeżywanych cierpień i perspektywy na przyszłość rysujące się przed osobą pokrzywdzoną.

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej