Przejdź do strony: Usługi

Zakres usług prawnych

Obsługa prawna przedsiębiorców

Kancelaria KBG T. Koper, A. Baś-Gidlewska oferuje obsługę prawną firm i spółek związaną zarówno z codzienną działalnością przedsiębiorstwa, jak i z reprezentacją oraz doradztwem w razie sporów z kontrahentami i instytucjami państwowymi. Podejmujemy działania niezbędne przy zakładaniu spółek prawa handlowego, ich przekształceniom w inną formę prawną, łączeniem podmiotów gospodarczych, wydzielaniem spółek-córek czy innych podmiotów zależnych. Doradzamy również przy procesach likwidacyjnych, przy ogłaszaniu upadłości oraz restrukturyzacji. Nasze działania obejmują także kompleksowe przygotowanie dokumentów niezbędnych przy zakładaniu, funkcjonowaniu i w końcu także likwidacji spółek. Oferujemy wsparcie przy tworzeniu umów, statutów, regulaminów, projektów uchwał i konsultowaniu podejmowanych decyzji. Podejmujemy się również działań związanych z windykacją należności. Reprezentujemy klientów biznesowych w sporach przed sądami powszechnymi i organami administracji publicznej.

Doradztwo w zakresie prawa pracy

Nasza kancelaria zajmuje się doradztwem w zakresie prawa pracy. Oferujemy wsparcie w dopasowaniu zasad i regulaminów wewnętrznych firm do obwiązujących przepisów, także uwzględniających zagadnienia związane z ochroną przed nadużyciami czy dyskryminacją. Pomagamy przy rozwiązywaniu problemów dotyczących stosunku pracy, w tym występowania w imieniu pracodawców w sporach z pracownikami oraz związkami zawodowymi.

Przygotowanie i opiniowanie dokumentów i umów handlowych

Kancelaria KBG podejmuje się przygotowania i opiniowania dokumentów i umów handlowych. Pomagamy we właściwym sporządzaniu dokumentów, ułatwiamy dostrzeżenie i przewidzenie możliwych następstw prawnych poszczególnych zapisów. Nasze usługi pozwalają na uniknięcie konsekwencji możliwych błędnych lub nieprecyzyjnych sformułowań chroniąc przed ryzykiem długotrwałych i kosztownych sporów. Uczestniczymy również w negocjacjach związanych z zawieraniem umów i ustalaniem poszczególnych zapisów kontraktów, także w języku angielskim.

Prawo nowych technologii

Kancelaria T. Koper i A. Baś-Gidlewska specjalizuje się również w prawie nowych technologii. W kręgu naszych szczególnych zainteresowań są wszelkie zagadnienia związane z obsługą firm z branży IT, a także przedsiębiorstw używających nowoczesnych sposobów komunikacji z rynkiem i klientami. Zajmujemy się np. obsługą kwestii łączących się z RODO i szeroko rozumianym przetwarzaniem danych osobowych. Nasza kancelaria zajmuje się m.in. sprawami dotyczącymi:

icon

Świadczymy usługi polegające na:

 • udziale w procesach tworzenia, łączenia, podziału i przekształceń spółek prawa handlowego oraz w procesach likwidacji, upadłości i restrukturyzacji,
 • organizacji struktury wewnętrznej przedsiębiorstwa, w tym organów spółek,
 • rozwiązywaniu problemów dotyczących stosunku pracy, w tym występowania w imieniu pracodawców w sporach pracowniczych,
 • windykacji należności pieniężnych,
 • uczestniczeniu przy transakcjach handlowych w zakresie sporządzania, analizy i negocjowania projektów umów, w tym także w języku angielskim,
 • reprezentowaniu przedsiębiorców w sporach przed sądami powszechnymi i organami administracji publicznej,
 • przygotowywaniu prawnej strony przedsiębiorstwa do debiutu na rynku NewConnect oraz współpracy z autoryzowanymi doradcami rynkowymi.
icon

Poza tym szczególną sferą zainteresowania Kancelarii są wszelkie aspekty tzw. prawa nowych technologii, w szczególności zaś kwestie dotyczące:

 • prawa autorskiego i praw pokrewnych,
 • ochrony danych osobowych,
 • prowadzenia sklepów internetowych i świadczenia usług za pośrednictwem Internetu,
 • prowadzenia i rejestracji stron internetowych,
 • rejestracji i sporów dotyczących domen internetowych,
 • naruszenia dóbr osobistych, zniesławienia i znieważenia w Internecie,
 • czynów nieuczciwej konkurencji.
 • wdrożenia ram prawnych systemu ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie, w szczególności poprzez opracowanie zindywidualizowanej Polityki Bezpieczeństwa oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym,
 • opracowywaniu regulaminów serwisów internetowych, a także polityki prywatności oraz polityki „cookies”.
Przejdź do strony: Klient indywidualny

Artykuły