Przejdź do strony: Usługi

Zakres usług prawnych Oferta dla przedsiębiorców

Oferujemy usługi pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorców w zakresie prawa gospodarczego, handlowego i cywilnego, a w razie potrzeby oferujemy także współpracę powiązanych z Kancelarią specjalistów z innych dziedzin, w tym doradcy podatkowego, syndyka lub firmy windykacyjnej. Bieżąca obsługa dotyczy przedsiębiorców, w tym spółek prawa handlowego, wspólników spółek cywilnych oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Obsługa prawna polega w pierwszej kolejności na prewencji, rozumianej jako ochrona Klienta przed możliwymi problemami w przyszłości. Składa się na nią w szczególności bieżące doradztwo, sporządzanie, analizowanie i negocjowanie umów, ocena ryzyka prawnego oraz audyt prawny przedsiębiorstwa.

icon

Świadczymy usługi polegające na:

 • udziale w procesach tworzenia, łączenia, podziału i przekształceń spółek prawa handlowego oraz w procesach likwidacji, upadłości i restrukturyzacji,
 • organizacji struktury wewnętrznej przedsiębiorstwa, w tym organów spółek,
 • rozwiązywaniu problemów dotyczących stosunku pracy, w tym występowania w imieniu pracodawców w sporach pracowniczych,
 • windykacji należności pieniężnych,
 • uczestniczeniu przy transakcjach handlowych w zakresie sporządzania, analizy i negocjowania projektów umów, w tym także w języku angielskim,
 • reprezentowaniu przedsiębiorców w sporach przed sądami powszechnymi i organami administracji publicznej,
 • przygotowywaniu prawnej strony przedsiębiorstwa do debiutu na rynku NewConnect oraz współpracy z autoryzowanymi doradcami rynkowymi.
icon

Poza tym szczególną sferą zainteresowania Kancelarii są wszelkie aspekty tzw. prawa nowych technologii, w szczególności zaś kwestie dotyczące:

 • prawa autorskiego i praw pokrewnych,
 • ochrony danych osobowych,
 • prowadzenia sklepów internetowych i świadczenia usług za pośrednictwem Internetu,
 • prowadzenia i rejestracji stron internetowych,
 • rejestracji i sporów dotyczących domen internetowych,
 • naruszenia dóbr osobistych, zniesławienia i znieważenia w Internecie,
 • czynów nieuczciwej konkurencji.
 • wdrożenia ram prawnych systemu ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie, w szczególności poprzez opracowanie zindywidualizowanej Polityki Bezpieczeństwa oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym,
 • opracowywaniu regulaminów serwisów internetowych, a także polityki prywatności oraz polityki „cookies”.
Przejdź do strony: Klient indywidualny

Artykuły