Artykuły

Data utworzenia: 26.06.2017     Data modyfikacji: 26.06.2017      Udostępnij artykuł
Autor:

Przekształcenie Sp. z o.o. w Spółkę Akcyjną

W dniu dzisiejszym nasza Kancelaria zakończyła ponad 3-miesięczne prace związane z przekształceniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, co zwieńczone zostało dokonaniem stosownego wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców KRS.

Od czasu, gdy w Polsce ponownie zaczęły na masową skalę funkcjonować spółki prawa handlowego, a w szczególności spółki kapitałowe (sp. z o.o., S.A.), minęło już ponad ćwierć wieku. Obecnie obowiązujący Kodeks spółek handlowych już niedługo, bo 15 września, będzie "świętował" 17-lecie uchwalenia. W tak długim czasie wielu przedsiębiorców, którzy rozpoczynali działalność 10, 15 czy 20 lat temu, nierzadko dochodzi do wniosku, że ich dotychczasowa forma organizacyjna przestała spełniać swoją rolę i pora rozważyć jej zmianę. W takiej sytuacji - dla aktywnego przedsiębiorcy - najlepsze jest przeprowadzenie procedury przekształcenia formy swojej działalności, która pozwala na zachowanie pełnej ciągłości istnienia firmy i upraszcza uregulowanie konsekwencji dokonanej zmiany z dotychczasowymi kontrahentami, w szczególności w ramach trwających zobowiązań umownych.

Przepisy regulujące przekształcenia (art. 551-58413 Kodeksu spółek handlowych) przewidują bardzo szerokie możliwości przekształceniowe dla całej gamy przedsiębiorców. Co ważne, z przekształcenia mogą korzystać nie tylko spółki handlowe (jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjna), ale także spółki cywilne oraz indywidualni przedsiębiorcy (tzw. samozatrudnieni). Z czego tylko ta ostatnia kategoria jest ograniczona w ten sposób, iż przekształcenie może nastąpić wyłącznie do formy jednoosobowej spółki z o.o.

Nic więc dziwnego, że coraz większa gama przedsiębiorców decyduje się na przeprowadzenie przekształcenia swojej działalności.

Procedura przekształcenia jest jednak bardziej rozbudowana i czasochłonna, niż "proste" założenie spółki handlowej. Wynika to z oczywistej konsekwencji, iż nie tylko na skutek przekształcenia powstaje niejako nowy podmiot prawny, a więc należy dochować wszystkich formalności tak, jak przy jego pierwotnym założeniu, ale także wszystkich dodatkowych odrębności wynikających z tego, iż powstanie tego podmiotu jest skutkiem przekształcenia. Dodatkowo przekształcenie rozciągnięte jest w czasie z uwagi na obowiązkową konieczność przeprowadzenia w jego trakcie weryfikacji sytuacji majątkowej przedsiębiorcy przekształcanego przez biegłego rewidenta sądowego, co prowadzi do konieczności samodzielnego narzucenia całemu postępowania ścisłego harmonogramu czasowego, który musi być przestrzegany.

Nasza Kancelaria ma szerokie doświadczenie w przeprowadzaniu przekształceń przedsiębiorców, natomiast w dniu dzisiejszym zakończyliśmy postępowanie, które obarczone jest najwyższym poziomem skomplikowania i zaangażowania, a więc przekształceniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, która docelowo zamierza wykorzytać swoją nową formę prawną do debiutu na warszawskim rynku papierów wartościowych NewConnect.

Do działań Kancelarii należało prowadzenie i koordynowanie wszystkich działań związanych z przekształceniem, we współpracy z biurem biegłych rewidentów, w szczególności:
- przygotowanie planu przekształcenia ze wszystkimi załącznikami,
- przygotowanie projektu statutu spółki akcyjnej,
- wystąpienie do KRS z wnioskiem o wyznaczenie biegłego rewidenta,
- przygotowanie i przeprowadzenie Zgromadzenia Wspólników, na którym podjęte zostały uchwały w przedmiocie przekształcenia,
- opracowanie kompletu dokumentacji wymaganej do powstania i rejestracji spółki akcyjnej,
- wystąpienie do KRS z wnioskiem o zarejestrowanie przekształconej spółki akcyjnej.

Wszystkie te działania zrealizowane zostały w ramach ustalonego z góry przez Kancelarię, ścisłego harmonogramu czasowego, co pozwoliło na przeprowadzenie całego przekształcenia w niewiele ponad 3 miesiące.

Jak widać - przekształcenia to nic strasznego, a pozwalają wielu przedsiębiorcom dokonać optymalizacji swojej działalności, lub osiągnąć dalej idące cele strategiczne.

Przekształcenie Sp. z o.o. w Spółkę Akcyjną