Obsługa prawna osób fizycznych i prawnych

Oferujemy Państwu pełną obsługę prawną osób fizycznych i prawnych w zakresie prawa cywilnego i handlowego. Zajmujemy się wszystkimi zagadnieniami związanymi z konsultacjami prawnymi w zakresie decyzji rodzących skutki prawne, zarówno w życiu codziennym, jak i w działalności zawodowej. Pomagamy przy rozwiązywaniu spraw wiążących się z sytuacją rodzinną – m.in. rozwodami, dziedziczeniem, uzyskiwaniem opieki nad dziećmi lub ubieganiem się o świadczenia alimentacyjne od byłego małżonka. W ramach pomocy prawnej dla klientów indywidualnych ułatwiamy porządkowanie spraw majątkowych. Doradzamy i reprezentujemy klientów przy obrocie nieruchomościami, zmianie małżeńskich stosunków majątkowych lub dochodzeniu roszczeń od innych osób prywatnych, firm i instytucji ubezpieczeniowych. Pomagamy również przy egzekwowaniu umów i dochodzeniu praw z nich wynikających. Świadczymy także usługi na rzecz przedsiębiorstw i instytucji, ułatwiając rozwiązywanie problemów prawnych związanych ze wszystkimi aspektami ich funkcjonowania.

Usługi prawne dla przedsiębiorców i firm

Nasza kancelaria wykonuje usługi prawne dla przedsiębiorców i firm. Doradzamy przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej, pomagając w wyborze najwłaściwszej formy prawnej czy należytym zabezpieczeniu majątku osobistego przedsiębiorcy. Ułatwiamy zakładanie i prowadzenie wszelkiego rodzaju spółek, przygotowując niezbędne dokumenty i dbając o prawidłowe zabezpieczenie interesów naszych Klientów. W ramach kompleksowej obsługi firm oferujemy pełen zakres usług prawnych od ochrony własności intelektualnej, znaków towarowych, ochrony danych osobowych, aż po kwestie związane z windykacją należności.

Nasza oferta dla: Przedsiębiorca Klient indywidualny
Przejdź do strony: Przedsiębiorca
Przejdź do strony: Klient indywidualny

Artykuły