Zasady dziedziczenia w praktyce

Spadek – jego dziedziczenie może się odbywać na zasadach ustawowych, które są opisane w Kodeksie cywilnym albo w sposób wynikający ze sporządzonego zawczasu przez zmarłego testamentu.

Do dziedziczenia ustawowego jest uprawniony ściśle określony krąg osób najbliższych, natomiast w przypadku dziedziczenia testamentowego spadek może przypaść osobom wybranym przez osobę, która sporządziła testament, również niespokrewnionym. Zarówno z dziedziczeniem ustawowym, jak i z tym, które zachodzi na podstawie ujawnionego testamentu, wiążą się możliwości zmiany kręgu osób uprawnionych do spadku, a także wysokości należnym ich udziałów. Prowadzenie spraw spadkowych daje bowiem m.in. możliwość wyłączenia z dziedziczenia czy dochodzenia prawa do zachowku. Zwykle jednak tego rodzaju kwestie wymagają pomocy adwokata, który zajmuje się spadkami.

 

Spadek – krąg osób uprawnionych do dziedziczenia ustawowego

W myśl zapisów Kodeksu cywilnego osobami, którym należy się spadek, są małżonek oraz dzieci osoby zmarłej. Dziedziczą oni w różnych częściach, choć ta, która przypada pozostałemu przy życiu małżonkowi, nie może być mniejsza niż 1/4. Jeśli dzieci zmarłego nie dożyły otwarcia spadku, wówczas ich udział przechodzi na ich dzieci, czyli wnuki zmarłego.

Jeśli zmarły nie pozostawił po sobie dzieci, wówczas spadek jest dzielony między małżonka, który otrzymuje 1/2 i rodziców osoby zmarłej, a każde z nich otrzymuje 1/4 spadku. W przypadku, gdy małżonek zmarłego nie żyje, spadek przypada rodzicom w równych częściach. W sytuacji, gdy to rodzic zmarłego nie dożył otwarcia spadku, jego część dostaje rodzeństwo zmarłego, które otrzymuje równe części. Jeśli któreś z rodzeństwa nie żyje, spadek przechodzi na jego dzieci.

Gdy zdarzy się tak, że zmarły nie miał dzieci ani rodzeństwa, a jego rodzice nie żyją, masa spadkowa przypada jego dziadkom w równych częściach. Gdy któreś z dziadków nie żyje, jego udział przechodzi na jego dzieci lub wnuki. W razie, gdy ich nie ma, udział jest dzielony między pozostałych dziadków.

W razie gdy żadne z dziadków nie dożyło otwarcia spadku i nie ma ich zstępnych, czyli dzieci lub wnuków, wówczas spadek po zmarłym przechodzi na dzieci małżonka. Jeśli ich nie ma, spadek przechodzi na własność gminy, w której zamieszkiwał zmarły lub na własność Skarbu Państwa w sytuacji, gdy miejsce zamieszkania nie jest znane.