Jak skutecznie dochodzić odszkodowania?

W życiu niestety zdarzają się nam sytuacje, w których jesteśmy w różny sposób poszkodowani. Możemy ulec wypadkowi komunikacyjnemu, nie otrzymać usługi, za którą zapłaciliśmy albo odnieść obrażenia wskutek czyjegoś nieostrożnego zachowania lub niedopełnienia obowiązków. W podobnych sytuacjach zwykle możemy jednak ubiegać się o otrzymanie rekompensaty finansowej. Dzięki właściwemu dochodzeniu odszkodowań z tytułu poniesionego uszczerbku mamy szansę, by uzyskane środki wynagrodziły nam stratę. Sprawdźmy, jak dochodzić odszkodowania.

 

Poniesienie szkody

Podstawowym warunkiem, który musi być spełniony, byśmy mogli ubiegać się o odszkodowanie, jest wystąpienie  szkody. Definiuje się ją jako uszczerbek w dobrach prawnie chronionych. A zatem, by występować o przyznanie odszkodowania, musi ucierpieć nasz majątek (np. uszkodzeniu uległ należący do nas samochód, mieszkanie lub jakiś wartościowy przedmiot), zdrowie (m.in. zostaliśmy przez kogoś zranieni, pogorszył się stan naszego zdrowia, musieliśmy być poddani rozmaitym procedurom medycznym) albo dobre imię (choćby wówczas, gdy zostaliśmy zniesławieni przez podważenie naszych kompetencji zawodowych).

Żeby można było dochodzić odszkodowania, poniesiony przez nas uszczerbek musi być wynikiem działania lub zaniechania działania przez inną osobę. Pamiętać trzeba, że nie jest wymagane, by było to działanie umyślne. Powinien jednak zachodzić bezpośredni związek między czynem, a wystąpieniem szkody.

 

Jak dochodzić odszkodowania

Jednak samo stwierdzenie wystąpienia szkody i wskazanie osoby winnej jej powstania to nie wszystko. Na dochodzącym odszkodowania spoczywa obowiązek wykazania, że szkoda rzeczywiście wystąpiła, a konkretny podmiot ponosi winę za to zdarzenie. W niektórych przypadkach udowodnienie winy i szkody może być stosunkowo proste. Będzie tak np. wtedy, gdy dysponujemy np. notatką Policji sporządzoną w związku ze zdarzeniem drogowym. Są jednak także sytuacje, gdy sprawa jest bardziej skomplikowana, a sprawca przedstawia inną wersję wypadków.

Żeby uniknąć przykrych konsekwencji toczenia sporu i konieczności osobistego załatwiania formalności najlepiej przy dochodzeniu odszkodowania skorzystać z usług wyspecjalizowanej kancelarii adwokackiej. Nie tylko pomoże ona w zebraniu dowodów, ale również wystąpi z wnioskiem o wypłacenie konkretnej sumy, a w razie potrzeby sporządzi niezbędne pisma procesowe i będzie nas reprezentować w postępowaniu sądowym.

Odszkodowania mogą dotyczyć różnych obszarów naszego funkcjonowania. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat dochodzenia odszkodowań od biura podróży w przypadku tzw. zmarnowanego urlopu. Wyjaśniamy tam, na jakich zasadach można skutecznie dochodzić swoich praw, jeśli znajdziemy się w podobnej sytuacji.