KRS – “newsletter” w ramach Portalu Rejestrów Sądowych

KRS - newsletter

Portal Rejestrów Sądowych (PRS) to działająca od 01.07.2021 r. elektroniczna odsłona obsługi wniosków składanych do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Minął więc już ponad rok od jego wdrożenia. Mimo pewnych utrudnień i problemów praktycznych, system działa ogólnie dobrze i spełnia swoje zadanie. Na pewno co do zasady, w sprawach typowych i nie wymagających szczególnych procedur, obieg dokumentów jest szybszy i prostszy.

Newsletter – nowość w PRS

Niedawno PRS otrzymał nową funkcjonalność tzw. “newslettera”. Jest to bezpłatna usługa pozwalająca na monitorowanie wybranych podmiotów wpisanych do KRS (wg wskazanego numeru KRS). Pozwala ona na śledzenie zmian wpisów w KRS. Subskrypcję newslettera można znaleźć na samym dole tej strony (link).

Funkcjonalność

Wedle oficjalnej informacji newsletter informuje o następujących zdarzeniach dla monitorowanych podmiotów:

  • rejestracja sprawy na wniosek wskazując sygnaturę i datę rejestracji sprawy,
  • rejestracja sprawy z urzędu wskazując sygnaturę i datę rejestracji sprawy,
  • zmiana danych w rejestrze wskazując sygnaturę sprawy, datę i numer wpisu.

Powiadomienia o zdarzeniach dokonywanych co do monitorowanych podmiotów mogą być przekazywane na konto użytkownika w PRS oraz opcjonalnie na adres poczty elektronicznej powiązanej z kontem użytkownika w PRS.

Co ważne, użytkownik może zamówić monitorowanie do 50 podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym i dla każdego z nich określić następujące parametry:

  • okres monitorowania (data od – data do) – maksymalny okres 1 rok,
  • otrzymywanie dodatkowych powiadomień e-mail.

Przydatność

Jest to praktycznie pierwsza tego typu, oficjalna – publiczna – usługa monitorowania podmiotów wpisanych do KRS. Będzie ona przydatna przede wszystkim dla samych zarządów czy właścicieli spółek prawa handlowego, jak i na cele tzw. białego wywiadu, a więc weryfikowania danych swoich kontrahentów.

Polecam korzystanie z nowego, bardzo przydatnego narzędzia każdemu, dla kogo może to okazać się pomocne.

Nasza Kancelaria korzysta już z newslettera na cele pomocy prawnej świadczonej klientom, w ramach obsługi spółek prawa handlowego. Zarówno na cele weryfikowania aktualności wpisów, jak i sprawdzania innych podmiotów, powiązanych kontraktowo lub organizacyjnie. Limit maksymalnie 50 podmiotów nie jest tu przeszkodą, albowiem dotyczy on tylko 1 adresu e-mail.