Artykuły

Data utworzenia: 06.02.2020     Data modyfikacji: 17.02.2020      Udostępnij artykuł
Autor: Paweł Firlej

Rola obsługi prawnej w prowadzeniu firmy

Prowadzenie firmy jest nierozłącznie związane z poruszaniem się w obszarach regulowanych przez rozmaite przepisy. Właściwie każde działanie przedsiębiorstwa wiąże się z regulacjami dotyczącymi praw konsumentów, pracowników, czy też relacjami z innymi podmiotami gospodarczymi albo organami władzy państwowej lub samorządowej. Zwykle firma dysponuje wystarczającymi zasobami, by radzić sobie z bardziej typowymi i powtarzalnymi sytuacjami. Problemy pojawiają się wówczas, gdy w grę wchodzi zdarzenie niestandardowe. Może to być np. nieoczekiwana kontrola, zmiana obowiązujących przepisów, czy przygotowanie do nawiązania kontaktów z nowym kontrahentem lub wypuszczenie nowego produktu. Wszystkie takie zdarzenia sprawiają, że firma szczególnie potrzebuje profesjonalnej obsługi prawnej.

Rola obsługi prawnej w prowadzeniu firmy

Tempo zmian zachodzących w gospodarce i całym otoczeniu, w którym działają funkcjonujące dziś na rynku firmy sprawia, że liczba nietypowych zdarzeń, a zarazem konieczność obsługi prawnej dla firm, staje się szczególnie ważna. Zobaczmy, jakie rodzaje spraw są najistotniejsze i w największym stopniu wymagają wsparcia ze strony dobrej kancelarii adwokackiej.

Obszary wymagające obsługi prawnej

Jednym z najważniejszych obszarów, w jakich firmy potrzebują wsparcia doświadczonych adwokatów, jest przygotowywanie i zawieranie umów. Niezbędne w tym zakresie działania obejmują przygotowywanie i opiniowanie projektów umów zawieranych z kontrahentami, opracowywanie umów przeznaczonych dla konsumentów nabywających produkty lub usługi firmy, a także wszelkiego typu regulaminy i oferty.

W przypadku firm będących podmiotami prawa handlowego potrzebna jest również pełna obsługa prawna działań poszczególnych organów spółek – rady nadzorczej, zarządu czy zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Ważnymi obszarami, w których potrzebna jest fachowa wiedza prawnicza, są kwestie związane z prawem pracy. Chodzi tu nie tylko o przygotowywanie umów o pracę, ale także wszelkich zapisów związanych z zakazami konkurencji czy nadzorowanie prowadzonych sporów.

Żadna firma nie może się również obejść bez szczegółowych analiz dotyczących zmian zachodzących w obowiązujących przepisach i ich wpływu na strategie działania i codzienne funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Liczy się również wsparcie prowadzonych windykacji należności czy dbanie o zgodność podejmowanych przez firmę działań z przepisami o ochronie danych osobowych.

Osobną dziedziną są także kwestie zobowiązań podatkowych i stosunków firmy z przedstawicielami administracji skarbowej.