Artykuły

Data utworzenia: 22.05.2018     Data modyfikacji: 22.05.2018      Udostępnij artykuł
Autor: adw. Tadeusz Koper

Wdrożenie RODO - Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych

Już lada dzień, bo 25 maja 2018 r., w życie wchodzi tzw. RODO, czyli całkowicie nowa regulacja dotycząca ochrony danych osobowych. Dokładnie zaś jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dotyczy praktycznie każdego przedsiębiorcy (zarówno tego "malutkiego" samozatrudnionego, jak i wielkich korporacji). Czy jesteś gotowy na nowe przepisy?

RODO wprowadza nowe, wysokie standardy ochrony danych osobowych, jednolite na terenie całej Unii Europejskiej. Wraz z wejściem w życie RODO do lamusa przechodzą dotychczasowe regulacje związane z ochroną danych osobowych, w szczególności ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

Niestety na aktualności stracą także w dużej mierze opracowania dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych, które bazowały na (już wkrótce) nieaktualnych przepisach. Chodzi tu w szczególności polityki bezpieczeństwa, instrukcje zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych oraz (dotychczasowe) umowy powierzenia danych osobowych.

RODO wprowadza całkowicie nowe spojrzenie na ochronę danych osobowych, podchodząc do tego tematu holistycznie. Praktycznie każdy przedsiębiorca indywidualnie będzie musiał dokonać wewnętrznego audytu związanego z przetwarzanymi przez siebie danymi osobowymi, a następnie dokonać odpowiedniego wdrożenia środków zabezpieczających - zarówno w warstwie prawnej jak i techniczno-organizacyjnej - aby dane osobowe chronić w wystarczający sposób. Takie uregulowanie tej materii, przypominające mocno różne systemy zarządzania jakością typu ISO, wynika z faktu, iż zapisy RODO są uniwersalne dla szerokiego spektrum przedsiębiorców. Muszą być w konsekwencji odpowiednie zarówno dla najmniejszych, jak i dla największych, podmiotów na rynku.

Nasza kancelaria od dłuższego czasu zajmuje się przeprowadzaniem audytów danych osobowych, wdrażaniem odpowiednich dokumentów i procedur oraz z końcu przeprowadzaniem szkoleń - celem kompleksowego wdrożenia RODO u naszych klientów.

Polecamy w szczególności cykle webinarów: "RODO bez tajemnic" oraz "Jak przygotować dział IT na RODO: cz. 1, cz. 2 i cz. 3" - przeprowadzone przez adw. Tadeusza Kopera z naszej Kancelarii.

Ponadto adw. Tadeusz Koper przeprowadził w dniu 21.02.2018 r. wykład w ramach cyklu "Spotkania IT" #15 nt. "Prawo do bycia zapomnianym wg RODO".

Mimo, że RODO wchodzi w życie już niebawem, to nigdy nie jest za późno aby wdrożyć politykę ochrony danych osobowych zgodną z RODO. Zachęcamy do korzystania z usług naszej Kancelarii w tym zakresie.

Wdrożenie RODO - Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych