Fakty i mity związane z RODO

Przepisy związane z RODO nakładają na przedsiębiorstwa i różne instytucje wiele obowiązków związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych. Podstawowym celem tych regulacji jest zabezpieczenie danych przed dowolnym udostępnianiem innym podmiotom, a także niekontrolowanym ich wyciekiem. Administrator danych, czyli firma lub instytucja, która jest w ich posiadaniu, poza wdrożeniem systemu RODO do ochrony danych przed dostępem osób niepowołanych musi również wypełnić podstawowe obowiązki informacyjne wobec osób, których dane gromadzi. W ich […]

RODO – ustawa wdrażająca i małe ułatwienie co do klauzul informacyjnych

W dniu 04.05.2019 r. weszła w życie tzw. ustawa wdrażająca dotycząca RODO. Jest to wielka nowelizacja ok. 170 innych, szczegółowych ustaw, dostosowująca te ustawy do stanu (w teorii) zgodnego z RODO. Z całego pakietu warto zwrócić uwagę na jedną istotną kwestię praktyczną, a dotyczącą spełniania obowiązku informacyjnego przez (mikro)przedsiębiorców, który zgodnie utrwaloną praktyką znany jest pod hasłem „klauzuli informacyjnej” czy też „karty informacyjnej”.   Ustawa wdrażająca Ustawa wdrażająca […]

Wdrożenie RODO – Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych

Już lada dzień, bo 25 maja 2018 r., w życie wchodzi tzw. RODO, czyli całkowicie nowa regulacja dotycząca ochrony danych osobowych. Dokładnie zaś jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dotyczy praktycznie […]