Koronawirus a prawo – garść praktycznych wyjaśnień

Koronawirus SARS-CoV-2, wywołujący chorobę COVID-19, dotyka każdej sfery naszego życia, w tym także prawa. Dotyczy to w szczególności realizacji zawartych umów czy relacji pomiędzy pracodawcami i pracownikami. W ciągu ostatnich kilku dni nasza Kancelaria otrzymała wiele pytań dotyczących takich właśnie aspektów, z których większość się powtarza. Celem ułatwienia wymiany informacji w tym trudnym dla nas wszystkich czasie, we współpracy z Zachodnią Izbą Przemysłowo-Handlową, opracowaliśmy listę […]