Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości – na co zwrócić uwagę?

W obecnym czasie gromadzenie oszczędności na rachunkach bankowych nie jest tak opłacalne, jak czerpanie zysków za wynajem nieruchomości. Niski poziom oprocentowania lokat bankowych spowodowany rekordowo niskim poziomem stóp procentowych stworzył więc warunki do zakupu własnego domu czy mieszkania. Po znalezieniu właściwej nieruchomości, to właśnie umowa przedwstępna jest najważniejszą czynnością prawną do czasu samej sprzedaży. Obecnie dużym zainteresowaniem cieszą się nie tylko nieruchomości z rynku pierwotnego, ale także wtórnego. O ile deweloperzy […]

Limitowanie wysokości kar umownych w umowach deweloperskich jest niedozwolone

Standardowym zapisem spotykanym w umowach deweloperskich zawieranych na gruncie tzw. ustawy deweloperskiej (dokładnie: ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego) jest zastrzegana na korzyść nabywcy kara umowna z tytułu opóźnienia (lub zwłoki) w wydaniu nieruchomości (lub przeniesieniu własności) przez dewelopera na rzecz nabywcy. Kara umowna stanowi w tym przypadku najlepszy środek ochrony interesów nabywcy. W konsekwencji nabywca uzyskuje narzędzie mobilizujące dewelopera […]

Od dziś nowe zasady ochrony konsumentów

W dniu 30 maja 2014 r. uchwalona została nowa ustawa – o prawach konsumenta. Została ona ogłoszona w Dzienniku Ustaw w dniu 24 czerwca 2014 r. (poz. 827). Wejdzie w życie po upływie stosunkowo długiego vacatio legis, a więc właśnie dziś, tj. w dniu 25 grudnia 2014 r. Ochrona konsumentów ulega więc znacznemu zwiększeniu. Nowe prawo w sposób istotny zmienia dotychczasowe zasady podstawowej ochrony konsumentów nabywających […]