5 zasad skutecznej windykacji należności

Niemal każdy przedsiębiorca w swojej karierze spotkał się z problemem nierzetelnych kontrahentów. Czyli takich, którzy nie dokonali częściowej lub nawet i pełnej płatności za zakupione towary czy usługi. W praktyce może to wynikać z wielu czynników – czy to zasad prowadzonej działalności (tzw. kredyty kupieckie) czy też z przyczyn losowych (zatory płatnicze). Czasami brak płatności wynikać wręcz ze z góry założonego planu, a wtedy mamy do czynienia po prostu z przestępstwem wyłudzenia. Skuteczna windykacja należności staje się w konsekwencji jedną z ważniejszych potrzeb […]