Wdrożenie RODO – Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych

Już lada dzień, bo 25 maja 2018 r., w życie wchodzi tzw. RODO, czyli całkowicie nowa regulacja dotycząca ochrony danych osobowych. Dokładnie zaś jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dotyczy praktycznie każdego przedsiębiorcy (zarówno tego „malutkiego” samozatrudnionego, jak i wielkich korporacji). Czy jesteś gotowy na nowe przepisy? Wdrożenie RODO staje się koniecznością.

 

Wdrożenie RODO – nowe obowiązki

RODO wprowadza nowe, wysokie standardy ochrony danych osobowych, jednolite na terenie całej Unii Europejskiej. Wraz z wejściem w życie RODO do lamusa przechodzą dotychczasowe regulacje związane z ochroną danych osobowych. W szczególności to ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

Niestety na aktualności stracą także w dużej mierze dotychczasowe opracowania dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych. Chodzi tu w szczególności polityki bezpieczeństwa, instrukcje zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych oraz (dotychczasowe) umowy powierzenia danych osobowych.

 

RODO – nowa filozofia ochrony danych osobowych

RODO wprowadza całkowicie nowe spojrzenie na ochronę danych osobowych, podchodząc do tego tematu holistycznie. Praktycznie każdy przedsiębiorca indywidualnie będzie musiał dokonać wewnętrznego audytu związanego z przetwarzanymi przez siebie danymi osobowymi. Następnie zaś dokonać odpowiedniego wdrożenia środków zabezpieczających. Zarówno w warstwie prawnej jak i techniczno-organizacyjnej – aby dane osobowe chronić w wystarczający sposób. Takie uregulowanie tej materii, przypominające mocno różne systemy zarządzania jakością typu ISO. Wynika to z faktu, iż zapisy RODO są uniwersalne dla szerokiego spektrum przedsiębiorców. Muszą być w konsekwencji odpowiednie zarówno dla najmniejszych, jak i dla największych, podmiotów na rynku.

 

Nasze doświadczenie

Nasza kancelaria od dłuższego czasu zajmuje się przeprowadzaniem audytów danych osobowych, wdrażaniem odpowiednich dokumentów i procedur oraz z końcu przeprowadzaniem szkoleń. Celem jest oczywiście kompleksowe wdrożenie RODO u naszych klientów.

Polecamy w szczególności cykle webinarów: „RODO bez tajemnic” oraz „Jak przygotować dział IT na RODO: cz. 1cz. 2 i cz. 3” – przeprowadzone przez adw. Tadeusza Kopera z naszej Kancelarii.

Ponadto adw. Tadeusz Koper przeprowadził w dniu 21.02.2018 r. wykład w ramach cyklu „Spotkania IT” #15 nt. „Prawo do bycia zapomnianym wg RODO„.

RODO wchodzi w życie już niebawem. Jednak nigdy nie jest za późno aby wdrożyć politykę ochrony danych osobowych zgodną z RODO. Zachęcamy do korzystania z usług naszej Kancelarii w tym zakresie.