Artykuły

Artykuły

Wdrożenie RODO – Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych

Już lada dzień, bo 25 maja 2018 r., w życie wchodzi tzw. RODO, czyli całkowicie nowa regulacja dotycząca ochrony danych osobowych. Dokładnie zaś jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dotyczy praktycznie […]

Limitowanie wysokości kar umownych w umowach deweloperskich jest niedozwolone

Standardowym zapisem spotykanym w umowach deweloperskich zawieranych na gruncie tzw. ustawy deweloperskiej (dokładnie: ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego) jest zastrzegana na korzyść nabywcy kara umowna z tytułu opóźnienia (lub zwłoki) w wydaniu nieruchomości (lub przeniesieniu własności) przez dewelopera na rzecz nabywcy. Kara umowna stanowi w tym przypadku najlepszy środek ochrony interesów nabywcy. W konsekwencji nabywca uzyskuje narzędzie mobilizujące dewelopera […]

Pierwszy przypadek „wywłaszczenia” praw autorskich?

Ostatnio uchwalona, bardzo kontrowersyjna ustawa nowelizująca Prawo o ustroju sądów powszechnych (dokładnie zaś ustawa z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw), poza oczywistymi zmianami dotyczącymi funkcjonowania samych sądów powszechnych wprowadza przepisy dotyczące… majątkowych praw autorskich. Dokładnie zaś chodzi o autorskie prawa majątkowe do „programu komputerowego obsługującego sądowe systemy informatyczne”. Nie jest to błaha regulacja, bo wprowadza […]

Problem „najmu pracowników”

Przedsiębiorcy szukają oszczędności – to oczywiste. Jednym z najpopularniejszych sposobów na to w większej skali jest korzystanie z outsourcingu usług. W ostatnich latach dużą popularność zdobył zaś tzw. „najem pracowników”. Czym jest to rozwiązanie? Rozważania zacząć trzeba od podstaw, a więc od samego pojęcia. Okazuje się zaś, że polskie prawo nie zna czegoś takiego jak najem pracowników. Ani tym bardziej nie przewiduje nigdzie przepisów regulujących taką instytucję prawną. Pracownik nie jest „rzeczą”, którą pracodawca może […]

Przekształcenie Sp. z o.o. w Spółkę Akcyjną

W dniu dzisiejszym nasza Kancelaria zakończyła przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Działania zwieńczone zostały dokonaniem stosownego wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców KRS. Przekształcenie – po co? Od czasu, gdy w Polsce ponownie zaczęły na masową skalę funkcjonować spółki prawa handlowego, a w szczególności spółki kapitałowe (sp. z o.o., S.A.), minęło już ponad ćwierć wieku. Obecnie obowiązujący Kodeks spółek handlowych już niedługo, bo 15 września, będzie „świętował” […]

Oby bóbr zjadł uprawy (a nie łabędź)

Tytuł dzisiejszego wpisu jest odrobinę przewrotny i niezbyt prawniczy. Ale temat za to już w prawie osadzony jest mocno. Chodzi o odszkodowanie za uprawy rolne zniszczone przez zwierzęta dzikie, znajdujące się pod ścisłą ochroną gatunkową. Kto odpowiada za dzikie zwierzęta? Dzikie zwierzęta w naszym kraju są „niczyje”, a skoro tak – to znaczy, że odpowiada za nie Skarb Państwa. Klasyką gatunku stały się liczne sprawy o odszkodowanie za szkody spowodowane przez przebiegające przez drogi sarny, łosie i dziki. […]

Od dziś nowe zasady ochrony konsumentów

W dniu 30 maja 2014 r. uchwalona została nowa ustawa – o prawach konsumenta. Została ona ogłoszona w Dzienniku Ustaw w dniu 24 czerwca 2014 r. (poz. 827). Wejdzie w życie po upływie stosunkowo długiego vacatio legis, a więc właśnie dziś, tj. w dniu 25 grudnia 2014 r. Ochrona konsumentów ulega więc znacznemu zwiększeniu. Nowe prawo w sposób istotny zmienia dotychczasowe zasady podstawowej ochrony konsumentów nabywających […]

Naruszenie dóbr osobistych na forum internetowym

Jakiś czas temu pochwaliłem „Monitor Prawniczy” za szereg ciekawych tekstów z zakresu prawa nowych technologii. W najnowszym numerze, tj. 22/2014, opublikowana została analiza mec. Moniki Brzozowskiej na temat ochrony dóbr osobistych w Internecie na forach internetowych. Jest to bardzo ciekawe opracowanie zagadnienia, które traktowane jest bardzo po macoszemu przez komentatorów-cywilistów, a z problemami bezprawnych wpisów w Internecie coraz częściej (z różnym skutkiem) borykają się sądy powszechne. Spory o dobra […]