5 zasad skutecznej windykacji należności

Niemal każdy przedsiębiorca w swojej karierze spotkał się z problemem nierzetelnych kontrahentów. Czyli takich, którzy nie dokonali częściowej lub nawet i pełnej płatności za zakupione towary czy usługi. W praktyce może to wynikać z wielu czynników – czy to zasad prowadzonej działalności (tzw. kredyty kupieckie) czy też z przyczyn losowych (zatory płatnicze). Czasami brak płatności wynikać wręcz ze z góry założonego planu, a wtedy mamy do czynienia po prostu z przestępstwem wyłudzenia. Skuteczna windykacja należności staje się w konsekwencji jedną z ważniejszych potrzeb […]

Na jakich zasadach przyznaje się alimenty na dziecko?

Obowiązek alimentacyjny występuje między osobami blisko ze sobą spokrewnionymi. Obejmuje zarówno nasze dzieci i wnuki, jak i rodziców oraz rodzeństwo. Dotyczy także w pewnym zakresie byłych współmałżonków. Alimenty na dziecko to jednak najczęściej pojawiająca się postać tego obowiązku w praktyce.   Alimenty na dziecko – zasady Zgodnie z obowiązującymi przepisami rodzice mają obowiązek dostarczania środków na utrzymanie swoich dzieci. Sytuacja ta jest względnie prosta, gdy oboje rodzice tworzą […]

Czy można dochodzić odszkodowania od biura podróży za zmarnowany urlop?

Urlop to długo wyczekiwany okres relaksu i odpoczynku. Bardzo często wyjazd do atrakcyjnego turystycznie miejsca wiąże się także z dużymi wydatkami. W sytuacji, gdy z winy biura podróży nasz urlop nie będzie wyglądał tak, jak to sobie zaplanowaliśmy, mamy prawo być niezadowoleni i rozżaleni. Jednak nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że możemy w takiej sytuacji dochodzić odszkodowania od biura podróży za zepsuty lub zmarnowany urlop. Zgodnie z obowiązującymi przepisami możemy w takiej sytuacji uzyskać zwrot części […]

RODO – ustawa wdrażająca i małe ułatwienie co do klauzul informacyjnych

W dniu 04.05.2019 r. weszła w życie tzw. ustawa wdrażająca dotycząca RODO. Jest to wielka nowelizacja ok. 170 innych, szczegółowych ustaw, dostosowująca te ustawy do stanu (w teorii) zgodnego z RODO. Z całego pakietu warto zwrócić uwagę na jedną istotną kwestię praktyczną, a dotyczącą spełniania obowiązku informacyjnego przez (mikro)przedsiębiorców, który zgodnie utrwaloną praktyką znany jest pod hasłem „klauzuli informacyjnej” czy też „karty informacyjnej”.   Ustawa wdrażająca Ustawa wdrażająca […]

Wdrożenie RODO – Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych

Już lada dzień, bo 25 maja 2018 r., w życie wchodzi tzw. RODO, czyli całkowicie nowa regulacja dotycząca ochrony danych osobowych. Dokładnie zaś jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dotyczy praktycznie […]

Limitowanie wysokości kar umownych w umowach deweloperskich jest niedozwolone

Standardowym zapisem spotykanym w umowach deweloperskich zawieranych na gruncie tzw. ustawy deweloperskiej (dokładnie: ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego) jest zastrzegana na korzyść nabywcy kara umowna z tytułu opóźnienia (lub zwłoki) w wydaniu nieruchomości (lub przeniesieniu własności) przez dewelopera na rzecz nabywcy. Kara umowna stanowi w tym przypadku najlepszy środek ochrony interesów nabywcy. W konsekwencji nabywca uzyskuje narzędzie mobilizujące dewelopera […]

Pierwszy przypadek „wywłaszczenia” praw autorskich?

Ostatnio uchwalona, bardzo kontrowersyjna ustawa nowelizująca Prawo o ustroju sądów powszechnych (dokładnie zaś ustawa z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw), poza oczywistymi zmianami dotyczącymi funkcjonowania samych sądów powszechnych wprowadza przepisy dotyczące… majątkowych praw autorskich. Dokładnie zaś chodzi o autorskie prawa majątkowe do „programu komputerowego obsługującego sądowe systemy informatyczne”. Nie jest to błaha regulacja, bo wprowadza […]

Problem „najmu pracowników”

Przedsiębiorcy szukają oszczędności – to oczywiste. Jednym z najpopularniejszych sposobów na to w większej skali jest korzystanie z outsourcingu usług. W ostatnich latach dużą popularność zdobył zaś tzw. „najem pracowników”. Czym jest to rozwiązanie? Rozważania zacząć trzeba od podstaw, a więc od samego pojęcia. Okazuje się zaś, że polskie prawo nie zna czegoś takiego jak najem pracowników. Ani tym bardziej nie przewiduje nigdzie przepisów regulujących taką instytucję prawną. Pracownik nie jest „rzeczą”, którą pracodawca może […]

Oby bóbr zjadł uprawy (a nie łabędź)

Tytuł dzisiejszego wpisu jest odrobinę przewrotny i niezbyt prawniczy. Ale temat za to już w prawie osadzony jest mocno. Chodzi o odszkodowanie za uprawy rolne zniszczone przez zwierzęta dzikie, znajdujące się pod ścisłą ochroną gatunkową. Kto odpowiada za dzikie zwierzęta? Dzikie zwierzęta w naszym kraju są „niczyje”, a skoro tak – to znaczy, że odpowiada za nie Skarb Państwa. Klasyką gatunku stały się liczne sprawy o odszkodowanie za szkody spowodowane przez przebiegające przez drogi sarny, łosie i dziki. […]

Od dziś nowe zasady ochrony konsumentów

W dniu 30 maja 2014 r. uchwalona została nowa ustawa – o prawach konsumenta. Została ona ogłoszona w Dzienniku Ustaw w dniu 24 czerwca 2014 r. (poz. 827). Wejdzie w życie po upływie stosunkowo długiego vacatio legis, a więc właśnie dziś, tj. w dniu 25 grudnia 2014 r. Ochrona konsumentów ulega więc znacznemu zwiększeniu. Nowe prawo w sposób istotny zmienia dotychczasowe zasady podstawowej ochrony konsumentów nabywających […]